התוכן המפורסם באתר מיועד למטרות מידע בלבד והשימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

  1. המידע באתר אינו מיועד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. 

  2. בכל מקרה של בעיה רפואית מומלץ לפנות לרופא מוסמך לשם קבלת טיפול מתאים. בשעת חירום יש לפנות למוקד רפואי רלוונטי ו/או בית חולים.

  3. מפעילי האתר וכן כל מי שקשור אליהם לא נושאים באחריות במידה ויגרם נזק כתוצאה משימוש במידע רפואי המופיע באתר או בקישורים הנמצאים בו.

  4. כל משתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהתכנים באתר אינם מהווים אבחון, ייעוץ ו/או הנחייה רפואית כלשהי, וכי השימוש בתכני האתר הינו באחריותו האישית בלבד.

 פרטיות

  1. מפעילי האתר נוקטים במיטב האמצעים העומדים לרשותם לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר.

  2. למעט הפרטים שנמסרים באמצעות הטופס בדף "קביעת תור", מפעילי האתר לא אוספים מידע אישי על משתמשי האתר.

  3. מפעילי האתר מתחייבים שלא להעביר את הפרטים שנמסרים באמצעות הטופס בדף "קביעת תור" לצדדים שלישיים (למען הבהירות, יובהר כי האתר משתמש בשירותי ענן של ספקי שירות שאינם קשורים לאתר - כגון Gmail - לשם יצירת טופס זה ומשלוח הטפסים).   

תנאי שימוש